משחק סל דורת פרח באינטרנט

                                  Dora Flower Basket קחשמ

סל דורת פרח (Dora Flower Basket):

הדורה הלכה לאסוף את הפרחים, אבל בדרכה מכשולים רבים כל כך שיש להתגבר בהצלחה. היא צריכה לקבל את מפתח הזהב שיפתח את הדלת לרמה הבאה. תחשוב על אופן שבו כל הדרך תהיה הקצרה ביותר ותביא לתוצאות מרביות.