משחק דורת קשת באינטרנט

                                  Dora Long Bow קחשמ

דורת קשת (Dora Long Bow):

הדורה מתכוננת להתחרות בחץ וקשת. היא לא יכולה לבחור את יריות גובה וחוזק הנכונות כדי לקבל רק אחד מהבלונים המעופפים. רוח תהיה כל זמן לשנות את הכיוון ואתה צריך להיזהר מכוחו. נקודתי ציון לכל פגיעה ישירה.