Burger Defense  קחשמ

ורגר ביטחון (Burger Defense ):

בעולם של מלחמה גדולה והאויב שלנו באו עם צעד מעניין ומאוד אכזרי. הם המציאו סופר המבורגרים. רק אחד מהם להריח אנשים לא יכולים להתאפק. אם מישהו גונב את ההמבורגר הזה, אז את כל המדינה לסיומו. אתה לא יכול להרשות לעצמו שהרס את המדינה שלך. אתה צריך להילחם. למרות שזה אכזרי, אבל לך להציל את חייהם של מיליון אנשים. אתה צריך לדעת שרק אתה יכול להתנגד לריח של זה, זה הכל תלוי בך. להילחם על הישרדותה של המדינה! להיות גיבור שיציל את כולם. ריח קסם הוא לא תמיד לפעול, ובכל זאת הרבה!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות