משחק רגרוב ייקס באינטרנט

                                  Sky Burger קחשמ

רגרוב ייקס (Sky Burger):

.רגרוב ייקס םירגרובמהה תנכהל עפומ םייקל וטילחה םה ,הנטק הרייעב ך .הזב קלח חקול התא .םייקנע יכה םירגרובמהה תא לשבל ךרטצת .לילג ותיתחתב קחשמה שרגמ תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .הטמ יפלכ תונוש תויוריהמב ולפיי רשא םינוש םיביכר ועיפוי הלעמלמ .וילע הלאה םיטירפה לכ תא סופתלו ךסמה לע ךלש לילגה תא זיזהל ידכ ה .רגרובמהה תא ולשבת זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות