משחק רגרוב רגתא באינטרנט

                                  Burger Challenge קחשמ

רגרוב רגתא (Burger Challenge):

.םירגרובמה לש הריהמ הליכאל תורחת םייקתת הפק תיבב םויה תחא הנטק ה .וז תורחתב קלח תחקל לכות רגתא רגרוב קחשמב התא .וביריו םכתומד םיבשוי הב הלבט תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םירגרובמה וחנוי הילע תבבותסמ תחלצ תחנומ ןחלושה לע םהיניב .ודיב תחלצהמ םיצפח סופתל ךלש תומדה תא ץלאלו רבכעה םע ךסמה לע ץוח .קחשמב חצני םירגרובמה הברה יכה ספותש ימ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות