SpongeBob  Dangerous Run קחשמ

הפעלה מסוכנת בובספוג (SpongeBob Dangerous Run):

היום הסקרן בוב ספוג נכנס למערות העתיקות, ששמעו הרבה של עובדות מעניינות. ברגע שנכנס, הוא מצא אוצר עצום ונחישות החל לאסוף הכל. אבל רעידת האדמה הפתאומית גורמת לגיבור לברוח. העזרה בוב האמיץ להגיע אל היציאה מהר ככל האפשר, וכדי להתגבר על כל הקשיים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות