Naruto clone battle קחשמ

קרב שיבוט נארוטו (Naruto clone battle):

נארוטו החליט שהוא זקוק בדחיפות לעזרה שלך , זה עדיין לאבמקום ביער , נארוטו התחזות למישהוומנסה לקחתברביםמהכסף בחינם הכפרייםומזון, באמתלה שהחיילים שמגנים עלאדמתויידרש לשלם . אבל זה לא המצב כיום , ואנחנו רוצים את העזרה שלך כדי לחשוף את הנבליםולגלות איזה מארבע האפשרויות שהוצגו על ידי פגז. הצלחה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות