Operate now dental surgery קחשמ

לפעול עכשיו ניתוח שיניים (Operate now dental surgery):

בבית החולים קיבל את בחור צעיר שזקוק לעזרתך. מאז זה מאוד כאב שיניים והיא זקוקה לעזרה כדי להתמודד עם כל הבעיות. איך שמעת את המילה האחרונה מהתמונות, יש לו מוגלה בחניכיים וזה נותן לו כאב בשן ועכשיו אתה צריך כמה שיותר מהר כדי לפעול על שן. אני רוצה לשאול אותך לעזרה, מה היית להיות אדם שיפעל עליו ולהציל אותו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות