משחק מירוץ מוות באינטרנט

                                  Deadly race קחשמ

מירוץ מוות (Deadly race):

.םייח לבא ,הלודג עיבג סוכ ןיא ,םכל םיכחמ דואמ םיגירח םיעזג .ער אל ןויסינ ךרטצת דורשל ךדגנ ךלש םירנויפאמ ריע לכ תא תעדל ךירצ התא לבא ,בכרב !תודוקנ לבקמ התאו םיצצופתמ םהש ךכ ,הנוכמה לש םיביוא תוריל ו הנואת סנכיהל אל הס

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות