משחק מרוצה אקסטרים 2 באינטרנט

                                  Extreme Racing 2 קחשמ

מרוצה אקסטרים 2 (Extreme Racing 2):

.וישכע ליחתמ הינמרגב לתפתמה שיבכ לע הז ינוציק ץורימ .םילושכמ חינהו ,ךפשנש עונמ ןמש ןוגכ םיישק םע דדומתמ תויהל לוכי הז לבא ,חוטש או .ךל שי רתוי השק ךכ ,היהי םהמ לככ .ךלש םייחהמ קלח תצק חקול רולדגמ וא תינוכמב השגנתה הקלחהב לכ יכ ,רהזיי .עזגה ךשמה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות