משחק מרוצה אקסטרים באינטרנט

                                  Xtreme Race קחשמ

מרוצה אקסטרים (Xtreme Race):

.ךלש drayvovym חור בצמו םירבצמה ךל רוזעי הזה קחשמה .םויסה וקל עיגהל ידכ םיוסמ ןמז ךל שיו הליחתב התא .תופילאה עיבג לע םחליהל ןכומ ןיידע שי ךדיל .הז ןמז עיקשמ התא ,םויסה וקל עיגהל ןושארה תויהל תוסנלו ,תורות בלתשמ זגה ןמז קז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות