Professor Snape Dress Up קחשמ

פרופסור סנייפ להתלבש (Professor Snape Dress Up):

שובבים התאומים פרד וג'ורג', תדלוק שנאה עמוקה למורה השיקויים, בדיחה העלו באוב את כל בגדיו. עכשיו סוורוס המאיים לא יכול להתרחש בכיתה, התלמידים צחקו עליו בצורה שונה. אבל אל תפספסו את השיעורים על נושא כזה חשוב! אם יש לך אפילו טיפה של סימפטיה לסנייפ, ולאחר מכן לעזור לו להתלבש כמו שצריך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות