Arm surgery קחשמ

עורז חותינ (Arm surgery):

המשחק שלך תשומת הלב שניתן, המספר את הסיפור של כמה זה קשה להיות רופא ובאחריות. אחרי הכל, אתה תלוי בחייהם של אנשים אחרים, וצריך לאפשר לאף אחד טעות, וכל מה שקטן משתבש. לכן, אתה צריך להיות זהיר כדי לעקוב אחר כל טיפים והנחיות שיופיעו במהלך המשחק, כך שהכול יתנהל כשורה, והמטופל הוא בהתאוששות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות