Thug the bunny קחשמ

בריון את השפן (Thug the bunny):

צ'ארלס ארנב צריך יד לעזרה שלך. מאז הוא העלתה אותו למאפיה המקומית לשים את כולם במקום ולהראות מי בוס. כדי לעשות זאת, יש לך כל מה שאתה צריך, או יותר נכון מספר כלים זמינים, מסור חשמלי או גרזן. כל הפריטים האלה יהיו מספיק משכנעים וקטלניים לפולשים. אתה צריך לנצח בכל אחד מהאירועים ולהגן על הטריטוריה שלהם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות