Brandy and Mr. Vinskers: on a sheet on the river קחשמ

ברנדי ומר Vinskers: על גיליון על הנהר (Brandy and Mr. Vinskers: on a sheet on the river):

לפני תחילתו של הגיבור לבחור מי אתה רוצה לעשות לשחות בנחל ההר הפראי. כדי לשלוט בשימושים רק חצים. הם אחראים לכיוון ומהירות / גיליון האטה. נסה לאסוף את כל הבונוסים שיהיה פרושים לפניך עם הזרם של הנהר.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות