The Wolf Catches Eggs קחשמ

וולף תופס ביצים (The Wolf Catches Eggs):

כאשר שודד אפור עייף מלרדוף אחרי כמה עשורים, ארנבת לאחר מכן, הוא החליט שהוא היה זקן, והתחיל ציד קל יותר. קח את ביצים מהתרנגולות יותר קלים והרבה יותר בטוחים. אבל, כפי שהתברר, זה לא תמיד זאב השיניים. תרנגולות מופגזות, פשוטו כמשמעו, עם ביצים. - המשימה שלך היא להחליף את סל שבו מתחת למדף שאגרול. הזמן אינו מוגבל.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות