Accurate Croche קחשמ

Croche מדויק (Accurate Croche):

המשימה העיקרית - מקבל מפוזר בכל, עומד כדור אובייקטים. בחר את הזווית והעצמה הנכונה של הזריקה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות