Memorina קחשמ

Memorina (Memorina):

מצא זוגות של תמונות זהות, זה פותח אותם עם כפתור העכבר השמאלי. כשאתה מנצח, כל התמונות תיפתחנה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות