Volleyball Typing קחשמ

כדורעף הקלדה (Volleyball Typing):

אל תתייאש בגרפיקה פרימיטיבית של פעם אחת במשחק הזה. הדבר נעשה כדי שלא להסיח את הדעת מן המשימה העיקרית - ללמדך להדפיס את המילה במהירות בלי להסתכל על המקלדת. שחקני כדורעף מוצגים כעיגולים על שתי המוטות, רשת - רק מקף. אבל הדבר העיקרי מתחיל לאחר ההגשה, כשאתה רואה את המילה, והדפיס את המכתב. היה לי זמן לסיים - חוגג את הנצחון.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות