Konka A66 קחשמ

Konka A66 (Konka A66):

אתה רוצה להוכיח לכולם שאתה הלוחם הטוב ביותר בעיר שאתה זז מרשים בעיר וכל התכנית מהסוג שאתה הטוב ביותר. עם זאת, רב עם דעה זו אינך מסכים והם מחליטים לטפל בך ולהוכיח אחר. המשימה שלך היא להילחם עם כולם ועל מנת לאשר את הסטטוס שלו. רק בשבילך לפגוש את האנשים לא ילכו קרב קרוב, אבל אתה יכול להתגבר עליהם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות