משחק FarmBee באינטרנט

                                  FarmBee קחשמ

FarmBee (FarmBee):

השלם את הבקשה של החקלאים ולהאביק את הפרחים בשדה שלו. ברגע שאתה עושה את זה אתה מעביר מייד לשלב הבא. היזהר מחרקים, קשר עם שהתווית באופן מוחלט. אחרי עבודה שוב על הכפתור הירוק עם המילה GO!