Red and Green Volleyball קחשמ

אדום וירוק כדורעף (Red and Green Volleyball):

באתר מיוחד זו של האוקיינוס ​​הגיע יחד בעימות שתי קבוצות - האדום וירוק. לשחק עבור אחד מהם להראותו אתלטים וזריזים. האתר הוא רשת מחולקת שדרכו אתה צריך לזרוק את הכדור, בניסיון להפוך אותו למחצית יריב. בתורו, לא יכול לתת לזה לקרות בחלקו.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות