Farm Frenzy - Pizza Party קחשמ

הגלפמ הציפ - הווחב ףוריט (Farm Frenzy - Pizza Party):

האם אתה אוהב פעולה מהירה, אז המשחק הזה הכיף לבלות את הזמן. תלמד להגיב במהירות בזמן כדי להציל אותו המפיקים מדובים מסוכנים. למכור לא רק ביצים וחלב, אלא גם נושאה. לבנות מפעלים ובתי מלאכה אריגה. זמן לגדל עשב להאכיל את החיות.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות