משחק סחף שלג באינטרנט

                                  Snow Drift Racing קחשמ

סחף שלג (Snow Drift Racing):

!ץורימב קלח תחקל רוחבל לוכי התא ןהמ תחא ,תוינוכמ לש קנע יצ ךל ןתניי ןאכ יכ ,לו !בוט התא המכ ךל הארי הזו ,םירודכה תא ףושחי םרובעש תולודג תומירעמ ךופהל ידכ וב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות