Revenge of the Green Giant קחשמ

נקמתו של הענק הירוק (Revenge of the Green Giant):

עזרת האיש הירוק לרמה הבאה למקל הזה שולט עכבר הרעם כל מה שאתה פוגש בדרך. מהם ייפלו החוצה מטבעות שתאספו אותם. לכמה זמן אתה צריך לאסוף מספר מסוים של מטבעות בהתחלה. אז אתה למלא את המשימה ולעבור לרמה אחרת.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות