Super Fighter קחשמ

רחובות Superboets (Super Fighter):

התחל מומחה הקריירה שלך בקראטה או Daido juku עם משחק שנקרא רחובות Superboets - שם תוכל לפגוש עלילה טקטית מתוחכמת עם עודף של קרבות רחוב. תשומת הלב שלך תתמקד במהירות רבה יותר, להגדיל את החדות ודיוק של הפעולות שלך בעתיד יהיה אפשר לספק יותר ויותר מטרות מרחיקות לכת על כל הרמות של המציאות שלכם. הצע מייד ללמוד להילחם עם מתנגדים - מזל טוב וקדימה!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות