Stay Alive 2 קחשמ

2 להישאר בחיים (Stay Alive 2):

אני מציע לך לא לעכב צניחה חדה ואגרסיבית לתוך העולם של כוח הכביד וקרב יריבי הלם של צבעים חזקים במשחק המציא בשביל כיף והנאה, שנקראת הישרדות 2. כאן אתה כמעט נכנסת לקרב עם האויבים של הבחירה שלך וכל אחד מהם הוא חזק מספיק כדי לתת לך צרות. תוכל ללמוד בקורס של הקרבות שלך עם טכניקות מודיעין מחשב והתקפות של שרוצות ללמוד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות