משחק Indestructo קנט באינטרנט

                                  Indestructo Tank קחשמ

Indestructo קנט (Indestructo Tank ):

.ןפוד תאצוי דואמודואמ תימניד המחלמאוצמל ולכות ןאכ .רודכ םוש חקיי אלש,דואמ קזח קנטלש לוהינההיהי התא ?ביואה תא דימשהל היהי אוה ךיא ,בשוח חטב התאו ,קשנ ןיא ןופיס לע .ביוא יקוסמ ליפהלוריוואב ףע ךלש קנטה היהישביואהלש םיזגפהתחת גישהל הסנמ ,םהלש ח
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות