משחק Blaster רטסא באינטרנט

                                  Aster Blaster קחשמ

Blaster רטסא (Aster Blaster):

.םהלש רותסמה םוקמל רוזחל םישנא הברה וליצהו םירוביג Nero ותמילג קזחו רוביג םע ףע. .םינבמ לש הרוצב םינוש םילושכמ תפקוע ,ריעה לש ףוסל עיגהל ידכ יחרכה הז .Nero לש םייחה תמרב דואמ תפקתשמ איהש ,יחרכה וניא תוריקה ךרד סוט .רצואה םיסונובה תא שדחל םימ"בע םע םייתפוקת םישגפמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות