משחק מהר מזון מהיר באינטרנט

                                  Fast Food Rush קחשמ

מהר מזון מהיר (Fast Food Rush):

.םויה לכ תואל אלל דובעל ךרטצי הלש יתוכיאו ריהמה תורישה עודי הזה םוקמה יכ ,דואמ .תוקיר םיידיב ראשנ אל חוקל ףאש ךכ ,םתדובע תא עצבל םידליל רוזעלו קחשמב תכלל םוק .הנוכנ הרוצבו תוריהמב םתוא עצבלו תונמזהה רחא בורקמ בוקעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות