Super Cyborg קחשמ

Cyborg סופר (Super Cyborg):

Cyborg סופר המשחק נעשה על בסיס את המשחקים הקלסיים המפורסמים - קונטרה. בזה שאתה צריך לקחת השליטה superkiborga ולהרוס את כל מה שנקרה בדרכו. המטרה שלך - כדי להרוס את הקפסולה, שנמצאה בסופו של הרמה. אבל כדי לעשות זאת אתה צריך להתגבר על כל המכשולים שנקרו בדרכך. תיזהר, כי יש לך לצוד את כל cyborgs שמוסתרים היטב במקומות האלה!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות