משחק אל תתעסק עם פוטין באינטרנט

                                  Do not Mess with Putin קחשמ

אל תתעסק עם פוטין (Do not Mess with Putin):

אני רוצה זמן לנהל את הנשיא במקום רחוק מאוד וגבוה מאוד? ואז, במשחק הזה יש לך הזדמנות. דחוף את מקש הרווח כאשר הוא רואה צורך ומעוט לזרוק גיבור בגן העדן. מספר גדול של קילומטראז נאסף הדגלים הגדולים וגורמים אחרים להשפיע על הצבירה של נקודות שנצברו. בעניין שבו אתה יכול לקנות שדרוגים, ודלג לעזר רב במהלך המשחק.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות