Hairdresser Challenge קחשמ

ברבר אתגר (Hairdresser Challenge):

במשחק נפלא זה, אתה יכול להרגיש כמו מספרה, שבבעלות ובזריזות הפעילה את כל הכלים הנכונים והוא יכול לעשות כל סגנון לטעם השונה מאוד. בחר בחור או בחורה ולהתחיל לעבוד פלאים עם השיער שלהם.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות