משחק םיסוריו רופיצ באינטרנט

                                  Virus Bird קחשמ

םיסוריו רופיצ (Virus Bird):

.םיסוריווה רופיצ קחשמב ול רוזעתו םויה ףועל דומלל ךרטצי ןיבור ןטק .תיפיצפס ךרדב סוטל ךרטצת ךלש תומדה .רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל קר םכילע ,ספטל ול םורגלו ריוואב ותוא ריא .םינוש םיהבגב םילושכמב לקתי ךלש חורפאה ךרדב .םתיא תושגנתהמ ענמנ ךלש רוביגהש אדוול ךרטצת .בוביסב דיספתו תומי ךלש רוביגה ,הרקי ןכא הז םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות