משחק טוקאל יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Lucknut קחשמ

טוקאל יבמוז (Zombie Lucknut):

.םייחה םיתמל םש םיבשותה לכ תא ךופהלו לודג ןילופורטמ דוכלל םיבמוז .םישנא וכלי וילאש ינוריע בוחר תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םינוקייא םע דחוימ הרקב חול היהי ןוילעה וקלחב .םכלש םיבמוזל וארקת םתרזעב .וכשניו םתוא דוצי םישנא ברקב םיעיפומ םה .הז לע תודוקנ ולבקיו םיבמוזל םישנא וכפהי םה ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות