משחק םיבמוזה דוחיא באינטרנט

                                  Zombie Reunion קחשמ

םיבמוזה דוחיא (Zombie Reunion):

.ונמלועב םייחה םיתמה ועיפוה ,תישילשה םלועה תמחלמ רחאל .םיבמוז דגנ ןמזה לכ םימחלנ ודרשש םישנאה וישכע .תחא הנטק ריע לע הנגהה תא ליבות יבמוז ןוינואר קחשמב התא .םכלש קנטה היהי ריעל הסינכב .שיבכה ךרואל םייחה םיתמה ינומה ורבעתי ונוויכל .ךלש חדקאהמ םהילא תנווכמ שא להנל ידכ תשומחת ךוסחל ךרטצת .םתוא ודימשיו קזנ םהל ומרגי ביואל םיסנכנש םיזגפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות