משחק ה'גנינה תא הליעפמ באינטרנט

                                  Running Ninja קחשמ

ה'גנינה תא הליעפמ (Running Ninja):

.ותדוקפ ןודאמ רסיקל רסמ ריבעהל ץימאה ה’גנינה םחולל רוזעל ידכ הקי .םיוסמ לולסמב לוכי אוהש רהמ יכה ץורת ךלש תומדה .תונוש תודוכלמו םילושכמב לקתית ךלש תומדה תובקעב ךרדב .וללה תונכסה לכב ףועלו ץופקל ךלש רוביגל םורגל ידכב ךלש הרקבה ישק .ולש קשנה ילכ תרזעב םתוא דימשהל לכוי אוה םיביואב לקתי אוה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות