משחק תוריהמ םייפנכ באינטרנט

                                  Wings Rush קחשמ

תוריהמ םייפנכ (Wings Rush):

.ןמזמ דביאש םינוש םיצפח ףוסאל ידכ רעיב קחורמ רוזאל עוסנל טילחה , .וז הקתפרהב ול רוזעת תישאר םייפנכ-ב התא .יפיצפס לולסמ ךרואל רעי ליבשב ץורי ךלש רוביגה .םירחא םינכוסמ םירוזאו םילושכמ ,המדאב םירוחל לופיי וכרדב .וללה תונכסה לכב ףועלו ץופקל ךלש רוביגל םורגל ךרטצת .תודוקנ ךל ואיביש םיטירפ ףוסאל חכשת לא ,ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות