משחק תיבה לע ןגה באינטרנט

                                  Defend Home קחשמ

תיבה לע ןגה (Defend Home):

.םיישונא םיבושיי רבעל ענ תונוש תוצלפמ לש קנע אבצ .םירעה לע הנגהה תא ליבוהל ךרטצת תיבה לע ןגה קחשמב התא .תוצלפמה אבצ ךלי הב ךרדה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .הטמל םקוממ היהי דחוימ הרקב חול .שיבכה ךרואל ךלש לייחה תא םקמל ךרטצת ותרזעב .וז ךרדב ודימשיו ביואה רבעל קשנב וכי םה .בהז ולבקת ,גרהנש ביוא לכל .םישדח םילייח תקסעהו ךלש קשנה רופיש לע ותוא זבזבל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות