משחק .ר'צרא ro באינטרנט

                                  Archer.ro קחשמ

.ר'צרא ro (Archer.ro):

.ר'צרא קחשמב .המדא תסיפו ףסכ תצק ,תחא םחול תשק קר םילבקמ הל רוזעלו ,ךלש הירפמ .תולובג תבחרהו היינב ךשמהל םינימזה םיבאשמה תא בשחתו בושחת זאו םי .יקפואה חולב ךסמה תיתחתב םימקוממ םינבמו םינבמ .תירירבשה ךתנידמ תא ופקתי םיבמוז ינומה ,תעל תעמ .הדיכל רשפאל ילב םיביואה לכ תא סורהל רומאש המ ,תישומיש תישענ ךלש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות