משחק םיקנטה ברק באינטרנט

                                  Battle of Tanks קחשמ

םיקנטה ברק (Battle of Tanks):

.רחא יאבצ דויצב דימתמ שומיש השענ םיבר םייאבצ םיכוסכסב .ברק קנט דקפמ תויהל םכל עיצהל םיצור ונא םיקנטה ברק קחשמב םויה .קנע םיקנט ברקב קלח חקול התא וילע .ביואה לש המיחלה יבכרל ברקתת ,קנטה לע םכח ןורמת ךות .יריב הריו ,ביואה רבעל חדקאה הארמ תא וויכ ,הייריה קחרמל עיגתש עג .ותוא דימשיו ביואה לכימל לופיי ליטה ,קיודמ ךלש הארמה םא .ךילע וריי םג םה .םכלש קנטה לע ןמזה לכ ורמתו דחא םוקמב ודמעת לא ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות