Cargo Delivery Pro קחשמ

אודות המסירה של טובין (Cargo Delivery Pro):

המשחק הזה הוא מאוד דומה למגרש החניה, אבל כאן אתה צריך לקחת את הסחורה, ואם אפשר להעביר אותו למיקום אחר. זריזות תמרון במגרש החניה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות