משחק 2 םיקסע רוטלומיס באינטרנט

                                  Businessman Simulator 2 קחשמ

2 םיקסע רוטלומיס (Businessman Simulator 2 ):

.םירחא םימיעט םירצומו תואקשמ ,תוציפ ,םירגרובמה :ריהמ ןוזמ לש הריכמהו רוצייל תו .בטיה רכמנ ןיידע לבא ,תומד םיינישה תא לקלקל הז .ךלש הרקויה יחל ףסכ חיוורהל םהל םורגלו תודעסמו תויונח לש תשר תיינב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות