משחק 2 הצצפ וטוראנ באינטרנט

                                  Naruto Bomb 2 קחשמ

2 הצצפ וטוראנ (Naruto Bomb 2):

.קמחתהל לוכי אל אוה זא ,ץפנ ףרצל רתויו ביואל ברקתהל לכות ,הצצפ תועצמאב לבא ,ינ .בראמב לקתנ ,ךמצע תא רערעל התא יכ ןוכיס םייק ,בירי םע שומח ,רוכז .תוריהמב ףדהה לג לש חטשה תא לידגהל םיצוציפ ינפמ ןגהל ,ריבעהל ורזע רשאכ ,ןוחצנה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות