משחק טושדד באינטרנט

                                  Deadshot קחשמ

טושדד (Deadshot ):

.תויחל עונמלו םיחותפ םיחטש לע ץורל ןיידע תומיוסמ תוצובק ךא ,סיבהל וחילצה םה ,א .תורילו ששואתהל ןמז ול תתל ילב ,גורהל תנמ לע תוריל ביואה תמדא לע תוריהמב ביגהל .ינשה דגנ דחא םחליהל קחשמל רבח ןמז .OL / RF - תוצצפ וכילשהו וריש ,ASDW םיצחה להנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות