משחק שיבכT-Rex טובורה וניד באינטרנט

                                  Dino Robot T-Rex The Highway קחשמ

שיבכT-Rex טובורה וניד (Dino Robot T-Rex The Highway):

.םלועה םולש לע ונגי םיליגרה םילייחהםוקמבש,םירואזונידהןדיע לש ותחיתפלש לובגב אצ .םידמול ונחנאש המ הז - יאנש םע דדומתהל דיתעב ולכוי םה םאה .םיטירפ לש בחר ןווגמל םתוא ךופהלוםימדקתמה םיקלחהמךלש תומדה תא רוחבל הסנ .רתויב תינכדעה היגולונכטהו עדמהםע םיגרדושמ םה יכ ,ךלש םיידיב שממ לש חצר ילכל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות