משחק גייד - Advent הנש חול :ריע וגל באינטרנט

                                  Lego City: Advent Calendar - Fishing קחשמ

גייד - Advent הנש חול :ריע וגל (Lego City: Advent Calendar - Fishing):

.ול שיש ימ קר לבא ,דלומה גח ץע תא טשקל לכ טעמכ השדח הנשב .םיצע ןיא יטיס וגל ךלש רוביגה שי .ןמז דלומ גח יצעכ אלא ,גדאל אוה ךלש ףרטה קר ,גיד עסמל ותיא ךלוה התא .םגאהלש רתויב הפיה ץעה תא גישהל תוסנלוהכחהקוהיל .םגאה לש רעי יפוי לש החיתמהאיש תא חצנל לוכי אל התא ,בר ןמז ךשמב קוסע התא םא יר .הלחתההמ ליחתהל לוכי התא ,האצותהמ הצורמ אל התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות