משחק סופיה הראשונה: ניתוח המוח באינטרנט

                                  Sofia Brain Surgery קחשמ

סופיה הראשונה: ניתוח המוח (Sofia Brain Surgery):


סופיה כואבת ברצינות ראש. היא לקחה את הגלולה והלכה לפארק לקצת אוויר צח. אין לי זמן ללכת סביב הפרק כמה מטרים כאבדו את ההכרה והיא נאלצה להזעיק אמבולנס. להביא סופיה לבית החולים ולתת לרופאים לעשות את זה בדיקה מלאה. להתכונן לניתוח סופיה, שמינה אותה לרופא בשל מצב בריאותה, ולהתחיל לסייע לרופא. מגיש לו את המכשירים הרפואיים ולעקוב אחר כל הוראותיו במהלך ניתוח.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע