Minecraft:Wall Defender  קחשמ

Minecraft: ןגמ ריק (Minecraft:Wall Defender ):

מספיק כדי לשמור על החרבות וגרזניהם בנדן, זה זמן כתם הדם הקדוש של האויבים והאויבים עכשיו מאיימים - מפלצת פנטסטית, שנוצרה הידרה העצומה. רב של נחשים הירוקים מתפתלים ינסה לפרוץ את ההגנות שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות