משחק תינאירוק ריעה לע ברק באינטרנט

                                  Battle City Korean קחשמ

תינאירוק ריעה לע ברק (Battle City Korean):

טנקים, נגמ"שים - כל זה יתקפו המטה שלך, שאתה צריך להגן לבד, באמצעות האזור כיתרונה. בהדרגה ילך נגד טנקים מאובטחים יותר ולהתמודד עימם, תצטרך לשפר את מכונת הלחימה שלו, לאסוף כל מיני בונוסים.