משחק תינאירוק ריעה לע ברק באינטרנט

                                  Battle City Korean קחשמ

תינאירוק ריעה לע ברק (Battle City Korean):

טנקים, נגמ"שים - כל זה יתקפו המטה שלך, שאתה צריך להגן לבד, באמצעות האזור כיתרונה. בהדרגה ילך נגד טנקים מאובטחים יותר ולהתמודד עימם, תצטרך לשפר את מכונת הלחימה שלו, לאסוף כל מיני בונוסים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות